Desde que o PSOE goberna na cidade, o desemprego medrou un 17,9%, fronte ao 9,6% de Vigo. A afiliación á Seguridade Social caeu en 3.641 persoas, máis ca en ningunha outra urbe galega

O problema é anterior á pandemia e vén acumulándose: desde marzo, o incremento do paro foi de 1.176 persoas

A área de Emprego está completamente desaparecida no Concello da Coruña, sen iniciativa nin propostas propias

A Marea Atlántica denuncia que, entre xuño de 2019 e setembro de 2020, A Coruña foi a cidade galega na que máis aumentou o desemprego en termos absolutos, nun total de 2.825 persoas (+17,9%), segundo os datos do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). No mesmo período, Vigo rexistra unha suba do paro de 1.995 e un descenso de 2.991 afiliacións á seguridade social. 

A pandemia non pode empregarse como escusa, xa que os malos datos de emprego remóntanse a xuño de 2019. E os datos desde marzo deste ano seguen a tendencia e son tamén os peores das sete cidades galegas. Desde o estado de alarma, A Coruña sumou 1.176 persoas ás listas do paro, máis que ningunha outra urbe galega. 

María García, voceira municipal da Marea Atlántica, denuncia que “mentres isto acontece, a área de Emprego do goberno municipal está completamente desaparecida: nin unha proposta, nin unha medida. Estamos a ver un total abandono de competencias”. A concelleira lembrou que “o emprego é un problema xeral que está golpeando con máis forza na Coruña que nas outras cidades galegas. E, ante isto, o goberno municipal non ten ningunha resposta. Inés Rey nunca fala de emprego e a súa concelleira, Eva Martínez Acón, está desaparecida”.

Propostas ignoradas

A Marea Atlántica propuxera, xa en abril, que o plan de choque municipal contra as consecuencias da pandemia incluíse unha serie de medidas para o fomento do emprego. Lamentablemente, gran parte destas propostas foron ignoradas. O goberno prometeu estudalas máis adiante e, como adoita, incumpriu a súa promesa

Foron ignoradas Iniciativas como as axudas directas á contratación para pemes, priorizando aquelas persoas con maiores dificultades para atopar emprego por razóns de idade, sexo, tempo de permanencia no paro e outros criterios. 

E as que si se implantaron, como as axudas de emerxencia a pemes, micropemes e autónomos, anunciáronse moitas veces e moi alto, pero non están a funcionar como deben. A maioría das persoas que as solicitaron seguen sen cobralas, a pesar de que comezaron a tramitarse en xullo. Aínda esta semana varias empresas solicitantes recibiron un correo informando de que o seu caso está “en estudo” máis de 90 días despois de pedir una axuda crucial para a súa supervivencia. Un atraso intolerable.

Problemas nos servizos municipais

Inés Rey nin sequera está a cumprir a promesa de manter o emprego nos servizos e contratos municipais, como xa denunciamos en numerosas ocasión. Empresas que dependen do Concello, como Amartya ou Supera, teñen a boa parte das súas plantillas en ERTE, con reducción de actividade e sen que o goberno lles dea ningunha resposta. 

Datos de emprego desde xuño de 2019  a setembro de 2020

Datos de emprego desde marzo a setembro de 2020 (pandemia)