Saltar ao contido

Coñécenos

Quen somos

A Marea Atlántica é unha plataforma municipalista liderada pola cidadanía, que traballa para facer da Coruña unha cidade mellor, superando a lóxica partidista e poñendo ás persoas no centro. Nacemos de forma oficial o 22 de xullo de 2014, cun acto público que condensou moitos meses de traballo previo, e coa presentación dun manifesto que segue a representar os nosos principios básicos (e que podes asinar se queres apoialos).
https://mareatlantica.org/manifesto/

Presentámonos ás eleccións municipais en maio de 2015, con Xulio Ferreiro como cabeza de lista, e tivemos a honra de gobernar a cidade da Coruña ata 2019. Nun mandato difícil, cheo de ataques, bloqueos e obstáculos, pero no que fomos quen de deixar unha pegada importante: creamos a Renda Social Municipal, os Orzamentos Participativos, eliminamos nomes franquistas das rúas, rematamos coas touradas, baixamos o bus, multiplicamos os quilómetros de carril bici, apostamos polo feminismo, o medio ambiente e as alianzas metropolitanas e loitamos coa veciñanza para que A Coruña recupere o seu porto.

Desde 2019, na oposición, seguimos a marcar a axenda política polo ben común. A través de acordos co goberno, impulsamos algunhas das iniciativas máis relevantes deste mandato, coma a gratuidade das escolas infantís muncipais, o derrubo do viaduto da Rolda de Nelle, os plans para facerlle fronte á pandemia, ou o programa Mover os Baixos fronte aos locais baleiros. Todo isto sen deixar de denunciar os incumprimentos e os erros cometidos polo executivo local.

O 28 de maio de 2023, cun proxecto e un modelo de cidade consolidados, aspiramos a renovar a confianza da xente da Coruña, con Xan Xove como candidato á Alcadía, para seguir traballando por unha Coruña que se preocupe da vivenda, a emerxencia climática, o espazo público, a participación cidadá, a saúde mental…

Por unha cidade máis xusta, verde, democrática e feminista.

A Marea no Pazo

Concello da Coruña

Grupo Municipal da Marea Atlántica

María García

Voceira do Grupo Municipal da Marea Atlántica

35.000€ bruto/ano *

Silvia Cameán

Concelleira do Grupo Municipal da Marea Atlántica

30.000€ bruto/ano *

Alberto Lema

Concelleiro do Grupo Municipal da Marea Atlántica

35.000€ bruto/ano *

Iago Martínez

Vicevoceiro e coordinador político do Grupo Municipal da Marea Atlántica

35.000€ bruto/ano *

Asesoras

Chiqui García

32.000€ bruto/ano *

Sabela Rivas

32.000€ bruto/ano *

Arturo Losada

32.000€ bruto/ano *

Deputación

Grupo Provincial da Marea Atlántica

Alberto Lema

Voceiro do Grupo Provincial da Marea Atlántica

35.000€ bruto/ano *

Asesor

Brais García

32.000€ bruto/ano *

* En cumprimento do Código Ético da Marea Atlántica, percibimos un salario de 35.000 euros brutos
anuais. O excedente doase para financiar iniciativas sociais e políticas en beneficio da cidadanía

Como nos organizamos

A participación na Marea Atlántica é unha e aberta a todas as persoas que compartan os nosos principios políticos e desexen tomar partido na toma de decisións.

A Marea Atlántica está organizada en diferentes momentos, espazos e niveis orgánicos, recollidos
no Documento de Estrutura aprobado na Marea Viva de 2018

Marea Viva

Composta por todas as persoas asinantes do Manifesto da Marea Atlántica, reúnese de xeito bienal e é o órgano que aproba as normas de rango estatutario da Marea Atlántica.

Rede

Está composta polas persoas activas, é dicir, todas as persoas que estean integradas nalgún dos grupos, mareas, proxectos ou actividades da Marea Atlántica e superasen o proceso de benvida e acompañamento.

A Rede é o máximo órgano decisorio entre Mareas Vivas e asume a toma das decisións estratéxicas. Aproba a normativa derivada (regulamentos e protocolos) e define as liñas estratéxicas a través dun plan de actividades anual. Ten a potestade de crear novos grupos de traballo. Exerce a función de control. Será a encargada de validar o plan anual de actividades, os orzamentos e as contas da Marea Atlántica.

A Rede terá unha periodicidade mensual, canto menos. Será convocada pola Coordinadora previo informe da Área de Mediación. Calquera órgano, unidade operativa ou grupo composto a lo menos por dez persoas con dereito a asistir á Rede poderá propor á Coordinadora a inclusión dun punto na Orde do Día.

Coordinadora

É o órgano executivo colexiado da Marea Atlántica que funciona de xeito permanente.

É a encargada de garantir a prestación dos servizos xerais da organización, en orde a acadar os obxectivos definidos no plan de actividades que a Rede aprobará anualmente. Coordinará o funcionamento da organización seguindo os criterios de transparencia, eficacia, democracia interna e a observancia dos principios políticos e obxectivos da Marea Atlántica coa colaboración das unidades operativas.

Áreas de traballo

As Áreas de Traballo asumirán os servizos xerais da organización, é dicir, as tarefas que marcan o día a día da Marea Atlántica.

  • Comunicación

Desenvolvera os traballos de comunicación interna e externa da organización.

  • Recursos Materiais

Aasumirá os traballos de ferramentas informáticas, legal, financiamento e xestión do local.

  • Mediación e acompañamento

Desempeñará o traballo metodolóxico de facilitación, así como de resolución de conflitos, e asumirá os procesos de benvida e acompañamento.

  • Dinamización

Área para a innovación e a dinamización orgánica que conterá dunha parte o novo sistema de traballo por proxectos e doutra as actividades de formación e debate político.

Máis info

  • Relacións políticas

Asumirá o traballo vencellado á relación con outras entidades políticas e sociais.

  • Grupo Municipal

O grupo encargado de desenvolver a acción institucional da Marea Atlántica, conformado polas concelleiras elixidas e o persoal de apoio.

Comisións

Desenvolverán as liñas transversais de traballo da organización, acollendo a aquelas Mareas existentes que desenvolven un traballo continuado, ou que responden a obxectivos políticos da organización. 

  • Territorio

A acción política da Marea Atlántica debe ter unha tradución territorial e esta Comisión traballará para que a organización poda estar máis presente no día a día da veciñanza para coñecer e satisfacer as súas necesidades, dotando á participación activa dunha dimensión territorial.

  • Feminismo

A igualdade é un valor prioritario para a Marea Atlántica, que debe afondar tamén na súa feminización.

  • Medio Ambiente e sustentabilidade

A actividade da Marea Atlántica debe incluír sistemáticamente criterios de sustentabilidade e respecto ao medio ambiente.

  • Mobilidade

A Mobilidade é un elemento fundamental para a boa vida das persoas dentro dunha cidade. Será un aspecto importante no que traballar con continuidade.