Xanela dos Proxectos

Que é a Xanela de Proxectos?

A Marea Atlántica naceu como unha plataforma cidadá para trasladar ao eido institucional os valores que caracterizan á nosa cidade e ás súas xentes: os dunha vila atlántica e heteroxénea, de carácter aberto, avanzado, solidario, tolerante e igualitario. Dende o noso compromiso coa cidade nace esta Xanela de Proxectos coma unha convocatoria anual que busca apoiar economicamente proxectos sociais que contribúan á transformación social, política e económica cara un modelo de cidade máis xusto, equitativo e sostible

Quen pode participar desta convocatoria?

Calquera entidade xurídica, asociación, fundación ou cooperativa sen ánimo de lucro que teña o seu ámbito de actuación na cidade da Coruña.

Como se financia?

Cos excedentes salariais dos cargos públicos da Marea Atlántica, aplicando os límites establecidos no noso Código Ético, que tamén indica que se destinen a financiamento de proxectos e fins de ben social.

Como contactar?

No enderezo electrónico: proxectos@mareatlantica.org

Enderezo físico:

Local da Marea Atlántica
Plaza dos ovos 2, baixo. A Coruña.

(debido á situación actual producida polo Covid19, atenderase fisicamente só con cita previa)

Prazos

AMPLIAMOS UN MES O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROXECTOS

Proceso Data
Constitución do tribunal e comité avaliador 23 de xullo 2021
Publicación da convocatoria 26 de xullo 2021
Prazo presentación online dos proxectos Do 27 de xullo AO 13 DE OUTUBRO
Avaliación Do 14 ao 28 de outubro de 2021
Publicación resultados provisionais 2 de novembro de 2021
Emendas Do 3 ao 9 de novembro de 2021
Publicación de resultados definitivos 12 de novembro de 2021
Prazo de seguimento e realización dos proxectos Ata seis meses dende a adxudicación definitiva e sinatura dos convenios

Prazos

AMPLIAMOS UN MES O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROXECTOS

Proceso Data
Constitución do tribunal e comité avaliador 23 de xullo 2021
Publicación da convocatoria 26 de xullo 2021
Prazo presentación online dos proxectos Do 27 de xullo AO 13 DE OUTUBRO
Avaliación Do 14 ao 26 de setembro de 2021
Publicación resultados provisionais 27 setembro de 2021
Emendas Do 28 ao 30 de setembro 2021
Publicación de resultados definitivos 4 de outubro 2021
Prazo de seguimento e realización dos proxectos Ata seis meses dende a adxudicación definitiva e sinatura dos convenios

A xustificación económica farase en dous tramos:

1º) Ata o 31 de decembro de 2021

2º) Dende o día 1 de xaneiro do 2022 ata a data de finalización de cada proxecto

Para enviar un proxecto na Xanela dos Proxectos, as entidades solicitantes deberán cubrir o formulario que se amosa a continuación

Presenta a túa proposta

  Nome do proxecto (obrigatorio)

  Entidade (obrigatorio)

  Correo electrónico (obrigatorio)

  CIF (obrigatorio)

  Nome e apelidos da persoa representante (obrigatorio)

  Finalidade

  Antecedentes do proxecto

  Motivación/xustificación
  A que necesidade responde a iniciativa?

  Liñas programáticas
  De que xeito incorpora as perspectivas feminista e medioambiental o proxecto

  En que outras liñas programáticas se basea o proxecto?

  Metodoloxía
  Breve descrición de como se levará a cabo, incluíndo o desenvolvemento comunitario e participación das beneficiarias

  Obxectivo principal

  Orzamento do proxecto
  Memoria orzamentaria que detalle a necesidade de cartos, contía e destino dos cartos solicitados

  Financiamento

  Indicar outras fontes (no seu caso)

  Coorganización

  Outras entidades coorganizadoras
  No caso de ser un proxecto coorganizado con outras entidades, cita cales

  Existen relacións con outras entidades sociais da cidade? Cales?

  Cal é a base social da entidade no sector ou territorio onde se desenvolverá o proxecto?

  Estou interesado en recibir novas (obrigatorio):

  De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por MAREA ATLÁNTICA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade.

  Lin e acepto a política de privacidade de MAREA ATLÁNTICA