Xanela dos Proxectos

Que é a Xanela de Proxectos?

A Marea Atlántica naceu como unha plataforma cidadá para trasladar ao eido institucional os valores que caracterizan á nosa cidade e ás súas xentes: os dunha vila atlántica e heteroxénea, de carácter aberto, avanzado, solidario, tolerante e igualitario. Dende o noso compromiso coa cidade nace esta Xanela de Proxectos coma unha convocatoria anual que busca apoiar economicamente proxectos sociais que contribúan á transformación social, política e económica cara un modelo de cidade máis xusto, equitativo e sostible

Quen pode participar desta convocatoria?

Calquera entidade xurídica, asociación, fundación ou cooperativa sen ánimo de lucro que teña o seu ámbito de actuación na cidade da Coruña.

Como se financia?

Cos excedentes salariais dos cargos públicos da Marea Atlántica, aplicando os límites establecidos no noso Código Ético, que tamén indica que se destinen a financiamento de proxectos e fins de ben social.

Como contactar?

No enderezo electrónico: proxectos@mareatlantica.org

Enderezo físico:

Local da Marea Atlántica
Plaza dos ovos 2, baixo. A Coruña.

(debido á situación actual producida polo Covid19, atenderase fisicamente só con cita previa)

Prazos

Proceso Data
Constitución do tribunal e comité avaliador 29 de xullo 2020
Publicación da convocatoria 29 de xullo 2020
Presentación online dos proxectos Do 30  de xullo ó 13 de setembro  2020
Avaliación, publicación dos resultados 18 de setembro 2020
Emendas Do 18 o 21  de setembro 2020
Publicación de resultados definitivos 22 de setembro 2020

Para enviar un proxecto na Xanela dos Proxectos, as entidades solicitantes deberán cubrir o formulario que se amosa a continuación

Presenta a túa proposta

Nome do proxecto (obrigatorio)

Entidade (obrigatorio)

Correo electrónico (obrigatorio)

CIF (obrigatorio)

Nome e apelidos da persoa representante (obrigatorio)

Finalidade

Antecedentes do proxecto

Motivación/xustificación
A que necesidade responde a iniciativa?

Metodoloxía
Breve descrición de como se levará a cabo, incluíndo o desenvolvemento comunitario e participación das beneficiarias

Obxectivo principal

Orzamento do proxecto
Memoria orzamentaria que detalle a necesidade de cartos, contía e destino dos cartos solicitados

Financiamento

Coorganización

Outras entidades coorganizadoras
No caso de ser un proxecto coorganizado con outras entidades, cita cales

Uso do galego

Existen relacións con outras entidades sociais da cidade? Cales?

Cal é a base social da entidade no sector ou territorio onde se desenvolverá o proxecto?

Estou interesado en recibir novas (obrigatorio):

De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por MAREA ATLÁNTICA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade.

Lin e acepto a política de privacidade de MAREA ATLÁNTICA