Saltar ao contido

Contas claras 12/2015

(Balance do 15/09/2015 ao 31/12/2015)

Gastos

 Importe
Acondicionamento do local (obras, permisos, cadeiras…)2.677,78 €
Alugueiro do local3.378,60 €
Gastos do local (luz, auga, teléfono…)172,47 €
Asalariado3.696,27 €
Gastos de xestoría133,10 €
Acto dos 100 días812,02 €
Acto das Cidades Rebeldes7.034,34 €
Campaña das Municipais 2015266,50 €
Informática (servidor web e correo)143,75 €
Total18.314,83 €

Ingresos

 Importe
Doazóns da plataforma9.579,04 €
Aportación Grupo Municipal9.594,80 €
Préstamos persoais6.520,70 €
Total25.694,54 €

Dentro do compromiso da Marea Atlántica coa transparencia, compartimos aquí o estado das nosas contas a 31 de decembro de 2015,  nun período no que destaca a organización do acto das Cidades Rebeldes,  coa presenza na Coruña de representantes dos gobernos municipais de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Santiago e Ferrol. Á vista quedan para que calquera persoa poida coñecer e valorar a situación económica da nosa plataforma cidadá. Ante todo, as #ContasClaras.

No trimestre que se detalla neste balance, os gastos foron de 18.314,83 euros, fronte a uns ingresos de 25.694,54 euros. O balance positivo de 7.379,71 euros inclúe préstamos particular de 15.020,70 €, e que haberá que devolver durante o ano 2.016. A Marea non recorreu, en ningún momento, a solicitar créditos bancarios.

Alén dese crédito persoal, o resto dos ingresos chegan de dúas fontes. A primeira son doazóns recibidas a través da nosa plataforma dixital, un total de 9.579,04 € achegados voluntariamente por moitas persoas. Compre lembrar que na Marea Atlántica non existen cotas obrigatorias, polo que o importe e a frecuencia da colaboración dependen só da vontade de quen escolla colaborar. Sen a súa valiosa axuda, non poderíamos seguir adiante. Doutra banda, o grupo municipal recibiu 9.594,80 € do Concello como achega económica para os seus gastos de funcionamento.

Polo que respecta aos gastos, destaca o mencionado acto das Cidades Rebeldes, celebrado en Palexco, e que tivo un custo de 7.034,34 €. En segundo lugar, no mes de setembro mudámonos a un novo local na Praza dos Ovos (Praza do Humor), polo que foi necesario investir 2.677,78 € para acondicionalo -aínda que boa parte do traballo fixémolo #coasnosasmans-. O alugueiro deste espazo o trimestre ascendeu a 3.378,60 €, con 172,47 € máis para o pago dos gastos de luz, auga e telefonía.

Neste período tamén se contratou a unha persoa para apoiar o traballo dos cargos electos da Marea Atlántica no Concello e na Deputación, cun custo salarial de 3.696,27 € neste trimestre, e 133,10 € pola xestión da súa contratación. O resto dos gastos corresponden á organización e difusión do acto de rendición de contas polos 100 días do goberno municipal (812,02 €), ao pago do servidor que aloxa a nosa web e servizo de correo electrónico (143,75 €) e a unha factura pendente polo alugueiro dun atril na campaña electoral de maio, que foi sufragada neste trimestre (266,50 €).