Saltar ao contido

Calendario de primarias 2019

23:59h do 18 de decembro

Peche do censo.

20 de decembro

Rede con aprobación definitiva do Órgano de Arbitraxe. Inicio do proceso de confección de
candidaturas.

18 de xaneiro

Apertura do prazo para a recepción de candidaturas. Apertura do prazo para a solicitude de
voto telemático.

23:59 h do 3 de febreiro

Peche do prazo para a presentación de candidaturas.

4 de febreiro

Publicación provisional

4 a 6 de febreiro

Subsanación de erros

7 de febreiro

Proclamación definitiva de candidaturas e peche do prazo para a solicitude de dereito a voto
telemático.

10:00 h do 8 de febreiro a 23:59 h do 14 de febreiro

Campaña electoral

10:00 h do 15 de febreiro a 21:59 h 17 de febreiro

Votación telemática.

Venres 15 febreiro, de 16 a 20h
Sábado , de 10 a 14h e de 17 a 20h
Domingo de 10 a 14h e de 17 a 20h

Votación presencial

18 de febreiro

Proclamación provisional de resultados

19 e 20 febreiro

Período de reclamacións.

21 de febreiro

Rede e proclamación definitiva.

28 de marzo

Rede para escoller os notables da lista.


Se tes algunha dúbida escribe a primarias@mareatlantica.org (Órgano de Abritraxe Electoral)