Saltar ao contido

Xanela de Proxectos | Informe Final

Formulario para o envío do Informe Final do proxecto executado no marco da Xanela de Proxectos da Marea Atlántica

Informe final

  Nome do proxecto (obrigatorio)

  Entidade (obrigatorio)

  Correo electrónico (obrigatorio)

  Data de fin do proxecto (obrigatorio)

  Resumo das accións/actividades realizadas e dos obxectivos acadados

  Orzamento executado
  Desglose orzamentario

  Próximos proxectos ou proxectos derivados
  Describir proxectos derivados do actual ou novos proxectos nos que estean a traballar

  Observacións
  Apartado adicado a outro tipo de información de interese de cara o correcto seguemento do proxecto (cambios nos contactos, etc)

  Cada entidade deberá enviar unha memoria final completa ao seguinte enderezo electrónico proxectos@mareatlantica.org De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por MAREA ATLÁNTICA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade. Lin e acepto a política de privacidade de MAREA ATLÁNTICA