“A adxudicación dos contratos de liñas interurbanas para os vindeiros 10 anos prioriza as demandas das empresas sen avanzar na resposta ás necesidades reais da cidade e a área metropolitana”, sinala María García

Asemade, o Concello continúa sen abordar medidas para impulsar o uso do transporte público, asistindo pasivo á diminución de usuarios e usuarias ne pandemia. De seguir así, en setembro A Coruña verase ateigada de coches.


A Marea Atlántica insta ao goberno local a impulsar o transporte público como unha prioridade dentro dos plans de mobilidade para a cidade. O pasado 14 de agosto publicábase a adxudicación, por parte da Consellería de Infraestruturas, das liñas interurbanas que comunican a área metropolitana da Coruña pola súa parte leste e oeste. Uns novos contratos nos que non se esixe ningún tipo de coordinación cos autobuses da cidade, sen avanzar nun modelo de servizo integrado de mobilidade para toda a área metropolitana.

No ano 2018, o goberno de Xulio Ferreiro impulsou un acordo da Mesa de Alcaldes e Alcaldesa da comarca da Coruña para reclamar unha autoridade única para o transporte metropolitano, e realizou varias alegacións ao Plan da Xunta, alegacións que foron completamente ignoradas neste novo concurso. Desde o cambio no executivo local, o PSOE non deu un só paso neste sentido. 

Como advirte María García, “a convocatoria do concurso público para adxudicar estas liñas era o momento idóneo para tratar de coordinar o transporte metropolitano e dar solucións eficientes de mobilidade, facéndoo atractivo e realmente útil para unha área amplísima de poboación.” E continúa García: “As administracións deben cooperar para crear unha rede coherente, integrada e intermodal baixo unha autoridade única de transporte”.

Dende o eido local deben artellarse estratexias e tomar un papel activo cara ao desenvolvemento dunha mobilidade máis sostible e capaz de responder ás demandas cidadás, tal e como ven marcando Europa nos derradeiros anos. “Durante o anterior mandato convocamos a mesa dos alcaldes e alcaldesas, na que o transporte público metropolitano foi protagonista”, sinala García e, continúa: “Tamén realizamos unha análise fonda a través das enquisas orixe-destino para coñecer os hábitos da veciñanza metropolitana, que avanzaba moito neste sentido. É unha boa herdanza e cremos que a Xunta de Galicia e o Concello deben aproveitar e volver a colocar o transporte público na lista de prioridades”.

Nin un só paso para impulsar o uso do autobús

En resumo, pasividade e falta de ambición. Tampouco se están a traballar por parte do Concello novas medidas ou melloras que impulsen o uso do autobús no actual momento, no que a Covid-19 fixo que minguase a confianza de moitos usuarios e usuarias no transporte público.

De non tomarse algún tipo de medida para atallar este problema, sen ir máis lonxe, en setembro coa volta masiva ao traballo e ás aulas, asistiremos a un incremento do coches na cidade cun enorme impacto non só na situación do tráfico, senón no medio ambiente.