Proposta Marea Atlántica para Ofimático 15-12-2014