primarias

 

Xa temos as candidaturas, podes consultalas  aquí.

O proceso de Primarias Abertas comezou o día 18 de febreiro, as votacións terán lugar o 7 e 8 de marzo. Para saber como votar ou os prazos mais detallados ao respecto, tes o calendario completo aquí.

Tes dous xeitos de participar nas Primarias Abertas da Marea Atlántica: como candidata/o ou como votante.

  • Para presentarte como candidata/o ás Primarias Abertas da Marea Atlántica tes que cumplir unha serie de requisitos e prazos que se especifican aquí. Os requisitos básicos son os que se recollen na lexislación vixente e, alén diso, hai unha serie de criterios definidos internamente no Regulamento. Se queres consultar o Regulamento completo das Primarias da Marea Atlántica podes descargalo aquí.

En ambos os dous casos terás que ter asinado o Manifesto da Marea antes do 2 de marzo de 2015 accedendo á seguinte ligazón; así mesmo haberás acreditar documentalmente que resides ou residiches na cidade nos últimos 5 anos.

Se votares a distancia tes aquí as instrucións de como facelo; se optas por votar presencialmente podes informarte aquí.


Se tes algunha dúbida escríbea no seguinte formulario: