Saltar ao contido

Política Facebook

Ao facerte fan desta páxina, consentes:

  1. O tratamento dos teus datos persoais na contorna de Facebook conforme ás súas políticas de privacidade
  2. O acceso de MAREA ATLÁNTICA aos datos contidos na lista de fans
  3. A que as noticias publicadas aparezan no teu muro

MAREA ATLÁNTICA non utilizará os datos para outras finalidades nin para enviar información adicional. Se quere darse de baixa, só ten que picar sobre o hipervínculo que aparece abaixo á dereita “Deixar de ser fan”.

Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, mediante notificación á MAREA ATLÁNTICA, responsable do tratamento, na dirección: PRAZA DO HUMOR NÚMERO 1, 15001 A CORUÑA, ou a través do correo electrónico lopd@mareatlantica.org. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente.

No contexto deste tratamento debe de ter en conta que MAREA ATLÁNTICA unicamente pode consultar ou dar de baixa os seus datos como fan. Calquera rectificación dos mesmos deberá realizala a través da configuración da súa usuaria.