Saltar ao contido

Trasladámoslle a todos os grupos municipais e administracións implicadas  un documento que  actualiza a proposta presentada por Xulio Ferreiro en 2017 e o último acordo unánime do Pleno da Coruña, nacido en decembro dunha moción da Marea Atlántica

María García: “Pedimos que se teña en conta na xuntanza do 23 de febreiro, para rachar os convenios de 2004, integrar o porto desde o público, gañando espazos sen perder emprego”

Recolle os principais consensos dos últimos anos: condonación da débeda, uso e titularidade pública dos peiraos, protección e impulso da pesca e as economías do mar, conexión ferroviaria a Punta Langosteira e participación cidadá

A voceira da Marea Atlantica e presidenta da Comisión Especial do Bordo Litoral no Concello da Coruña, María García, presentou hoxe en rolda de prensa un protocolo para orientar a transformación dos peiraos interiores e a súa integración na cidade, lonxe da tentación de facer caixa coa venda  e privatización do solo. Este documento foilles enviado a todos os grupos municipais e institucións implicadas: Autoridade Portuaria, Xunta de Galicia, Portos do Estado e ADIF, para que poidan valoralo e telo en conta na xuntanza prevista o 23 de febreiro.

O texto recolle os consensos dos últimos anos, tomando como base o protocolo que Xulio Ferreiro presentou en 2017 e o último acordo unánime do Pleno, acadado o pasado decembro a partir dunha moción da Marea Atlántica. “Cremos, sinceramente, que esta é a mellor vía para rachar os convenios de 2004 e gañar o porto para A Coruña: desde o público, abríndoo á cidade e gañando espazos sen perder a súa forza como motor de riqueza e emprego”, explica María García.

O protocolo recolle os consensos sementados nos últimos anos e recollidos en diversos posicionamentos do Pleno do Concello, a Deputación e o Parlamento de Galicia, con ideas centrais moi claras: condonación da débeda para levantar a hipoteca sobre os peiraos, financiamento da conexión ferroviaria ao Porto Exterior para facelo viable, uso e titularidade pública dos terreos para evitar que se especule, protección e impulso da pesca e as economías do mar e participación cidadá. Os eixos polos que loitou o goberno da Marea Atlántica,

A concelleira insistiu en que a reordenación do porto significa “que a Coruña gañará case medio millón de metros cadrados que debe xestionarse co ben común por diante”. Iso significa “renunciar a facer caixa vendendo o solo e apostar por mellorar a mobilidade, construír novos equipamentos públicos e espazos libres, e mellorar a integración nos barrios e a área metropolitana”.

 

Compromisos concretos

Con esta perspectiva como eixo central, o protocolo elaborado pola Marea Atlántica propón compromisos a asumir por todas as administracións implicadas. Son os seguintes.

 1. Deixar sen efecto os convenios de 2004, asinados coa única fin de especular co bordo litoral da Coruña.
 2. Manter o uso e a titularidade pública dos terreos portuarios, con independencia do ente xurídico que xestione a súa transformación.
 3. Condonación da débeda da Autoridade Portuaria da Coruña, do mesmo xeito que en Valencia, ou axudas económicas equivalentes por parte do Estado, antes de que remate 2021.
 4. Financiamento da conexión ferroviaria ao Porto Exterior de Punta Langosteira por parte do ADIF e licitación da obra antes de que caduque a Declaración de Impacto Ambiental do proxecto, o que acontecerá en xuño deste ano.
 5. Nos peiraos de Calvo Sotelo e Batería deben primar os espazos libres e os equipamentos singulares, preservando os elementos históricos. Sen construción de vivenda.
 6. Nos peiraos de San Diego e Petroleiro, as prioridades deben ser manter a pesca e os usos produtivos relacionados coa innovación e as economías do mar, a maiores doutros equipamentos públicos. Sen construción de vivenda.
 7. Garantir que os terreos da Solana, xa desafectados do dominio público portuario, pasen a mans do Concello da Coruña como dominio público local, a través da cesión gratuíta. Dáse así cumprimento á modificación puntual del PXOM aprobada polo Pleno o 16 de xaneiro de 2020, impedindo manobras de compravenda e especulación.
 8. Creación dun consorcio ou ente público para xestionar os terreos que sexa preciso desafectar, presidido polo Concello da Coruña e do que formen parte a Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento, Deputación, Puertos del Estado, Autoridade Portuaria e ADIF. A súa misión será garantir a titularidade pública dos terreos e a iniciativa e control públicos da transformación do bordo litoral.
 9. As distintas administracións deben contribuír aos gastos netos de urbanización dos espazos desafectados, en función dos usos, e procurando financiamento dos Fondos Next UE.
 10. Establecer un calendario para dar cumprimento ás obrigas recollidas neste protocolo.
 11. Garantir a máxima transparencia e participación cidadá en todo o proceso.

 

Protocolo para gañar o porto, manter a pesca e a economía do mar e integralo na cidade