Saltar ao contido

Forma de Goberno

Guión Marco #3

13 de xaneiro de 2015

Descarga o documento da Forma de Goberno en formato PDF

1. Introdución

Vivimos un tempo de emerxencia social que demanda un esforzo extraordinario de unidade e audacia. Nada do que hai nos serve para combater as políticas ditadas polas elites e o poder económico. Hai que ir máis alá se queremos rescatar a democracia e poñer de novo as institucións ao servizo da maioría social. É a hora do protagonismo da xente.

Por iso a Marea Atlántica propuxo, no seu manifesto fundacional, construír un espazo de confluencia no que caibamos todos e todas. Superar as ferramentas que non funcionaron no pasado. Ir máis alá das sopas de siglas e as pactos cosméticos entre forzas políticas. Porque hai que gañar e transformar a sociedade e as institucións.

Agora tócanos decidir como queremos gobernar a nosa cidade nos vindeiros catro anos, tendo en conta o compromiso irrenunciábel da Marea Atlántica: servir de ferramenta para que este goberno sexa o de todos os veciños e todas as veciñas da Coruña. Un goberno que obedeza á cidadanía, transparente, participativo e obrigado a render contas.

2. Criterios

 • Democracia como exercicio cotián
 • Información e transparencia
 • Auditoría cidadá
 • Democracia directa, deliberativa e participativa
 • Rendición de contas
 • Revogación de cargos
 • Fomento da participación e das políticas de igualdade

3. Preguntas

* As preguntas con asterisco son de obrigada resposta

Bloque electoral

1. Forma xurídica de presentación ás eleccións

 1. Con que forma xurídica debe presentarse a Marea Atlántica ás eleccións?*
 2. Que consecuencias debe ter esta forma xurídica con respecto á toma de decisións dentro do grupo municipal?
 3. Que consecuencias debe ter esta forma xurídica con respecto á administración dos recursos propios do grupo municipal?

2. Financiamento da campaña electoral

 1. Como se financiará a campaña electoral?*
 2. Que achegas (tipo e orixe) está diposta a aceptar a Marea Atlántica?*
 3. En que tipo de entidade se depositarán os fondos?

3. Pactos de goberno municipal

 1. Debería nalgún caso a Marea Atlántica apoiar candidatos/as á Alcaldía doutras forzas políticas?*
 2. Debería a Marea Atlántica negociar o apoio de concelleiros/as doutras listas electorais para alcanzar a Alcaldía no caso de ser necesario?*
 3. Baixo que condicións se poderían realizar estes pactos?
 4. Como e quen decidiría en última instancia os posíbeis pactos de goberno posteriores ás eleccións?

4. Posición da Marea Atlántica no ámbito supramunicipal

 1. Que relación debe establecer a Marea Atlántica con outros procesos municipalistas no noso país?
 2. Debe a Marea Atlántica buscar fórmulas para acceder á Deputación da Coruña se a súa forma xurídica o permite?
 3. Debe a Marea Atlántica buscar na Deputación Provincial alianzas que faciliten unha maioría alternativa ao PPSOE?
 4. Baixo que criterios se realizará a agregación, no seu caso, para a Deputación Provincial?
 5. Como se decidirán os pactos (de os haber) neste ámbito?

Bloque de goberno

5. Relación do Grupo Municipal coa Marea Atlántica

 1. Como se relaciona o Grupo Municipal coa Marea Atlántica tralas eleccións de maio?*
 2. Diante de que outras instancias cidadás debe responder o grupo municipal?

6. Estrutura do grupo municipal

 1. Con que principios se organizaría o labor do grupo municipal ou, no seu caso, do goberno municipal da Marea Atlántica?
 2. Quen tería a responsabilidade de organizar este labor?
 3. Como se tomarían as decisións?
 4. Qué formación en materia de igualdade e xénero deberían ter ou adquirir tanto o grupo municipal da Marea Atlántica coma o seu equipo técnico?*

7. Revogación de mandatos

 1. Como será o procedemento de revogación de mandatos dos concelleiros/as da Marea Atlántica?*
 2. Quen propón a revogación?*
 3. Quen debe aprobala?*

8. Rendición de contas

 1. Que sistema de rendición de contas se define para os cargos electos da Marea Atlántica?*
 2. Diante de que instancia e con que periodicidade se realizará este rendemento de contas?

9. Participación cidadá

 1. Que mecanismos de participación cidadá no goberno (democracia participativa, democracia deliberativa e democracia directa) poderían contemplarse?
 2. Que institucións e procedementos se crearán para permitir estes niveis de participación?
 3. Cal é a función dos órganos da Marea Atlántica no goberno da cidade?

10. Contratación Pública

 1. Que criterios de responsabilidade social se terán en conta para a contratación pública?*

11. Transparencia

 1. Que mecanismos de transparencia articulará a Marea Atlántica?*
 2. De que maneira disporá a cidadanía de información?
 3. Que tipo de información se fará pública?
 4. Deben ser públicas ás contas da Marea Atlántica? Onde deben facerse públicas? E en tal caso, con qué periodicidade?*
 5. Debe ser pública a axenda do equipo municipal?