Saltar ao contido

Tería sido unha bonita iniciativa, pero esta foi a nosa brincadeira para o 28 de decembro de 2015. Grazas a todas as que a divulgaron 😀

Ás nove da mañá de hoxe daba comezo unha breve pero intensa videoconferencia entre os alcaldes de A Coruña e Cádiz, Xulio Ferreiro e José Mª González Kichi. Os dous acordaron sumarse á iniciativa de intercambio de alcaldes que se puxo en marcha na rede de Cidades Rebeldes, seguindo o exemplo exitoso dalgunhas cidades nórdicas, coma Högsten e Trysil, en Suecia. Deste modo, durante as primeiras semanas de 2016 os dous rexedores cambiarán os seus postos para estreitar os lazos entre dúas cidades que levan xa dez anos irmandadas. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, e Manuela Carmena, rexedora de Madrid, xa anunciaron que porán en práctica unha inicativa similar, para rematar con anos de rivalidades entre as dúas máis grandes cidades de España.

Ferreiro e González explicaron que a idea comezou a xestarse nos encontros de Cidades Rebeldes celebrados en Barcelona e A Coruña, e que agora se concreta para fomentar a cooperación, explorar iniciativas e compartir as políticas que ambas as cidades puxeron en marcha durante os últimos meses. As datas concretas fixaranse en función das axendas dos dous alcaldes.

Kichi Cidades Rebeldes
Xuntanza das Cidades Rebeldes na Coruña. Foto de Antía García Sendón

“A Coruña e Cádiz son cidades irmás desde 2005, grazas a unha iniciativa posta en marcha por Paco Vázquez e Teófila Martínez. Sen embargo, até agora fora un brinde ao sol, sen ningunha utilidade real. É o momento de ir máis alá e estreitar a colaboración norte-sur, comezando polas alcaldías”, asegurou Ferreiro. E engadiu que o seu desexo é intentar que o intercambio coincida co Entroido, para poder tomar parte tamén nas tradicionais chirigotas. “Xa estou pensando algunhas cuartetas, e teño gana de catar o pescaíto frito e visitar o busto de Paco Alba”.

Pola súa parte, José María González, de pai galego, prometeu que durante o seu período como alcalde en funcións de A Coruña aproveitará para mellorar o seu dominio da lingua galega, que xa demostrou nalgúns discursos. Tamén asegura que fará todo o posible para axustar a súa axenda aínda que lamentou as datas. “Encantaríame ver en directo aos famosos choqueiros de Monte Alto e compartir ideas con eles, pero case prefiro pasar o Entroido en Cádiz e amosarllo a unha delegación do Concello da Coruña”.

A través deste intercambio, ao que tamén se sumarán membros dos equipos das alcaldías, A Coruña e Cádiz compartirán ideas en materias como os orzamentos participativos, as ordenanzas fiscais máis xustas, e a xestión responsable das contas municipais. “Ao fin e aocabo, os dous atopámonos con que os anteriores gobernos do PP deixaron as arcas baleiras”, lembrou Ferreiro. “E non queremos que iso volva repetirse”, afirmou González.

_________________________________________________________________

José Mª González “Kichi” y Xulio Ferreiro intercambiarán temporalmente sus alcaldías

A las nueve de la mañana de hoy daba comienzo una breve pero intensa videoconferencia entre los alcaldes de A Coruña y Cádiz, Xulio Ferreiro y José Mª González “Kichi”. Ambos han acordado sumarse a la iniciativa de intercambio de alcaldes que se ha puesto en marcha en la red de Ciudades Rebeldes, siguiendo el ejemplo exitoso de algunas ciudades nórdicas, como Högsten y Trysil, en Suecia. De este modo, durante las primeras semanas de 2016 ambos regidores cambiarán sus puestos para estrechar los lazos entre dos ciudades que llevan ya diez años hermanadas. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Manuela Carmena, regidora de Madrid, ya han anunciado que pondrán en práctica una inicativa similar, para terminar con años de rivalidades entre las dos mayores ciudades de España.
Ferreiro y González explicaron que la idea comenzó a gestarse en los encuentros de Ciudades Rebeldes celebrados en Barcelona y A Coruña, y que ahora se concreta para fomentar la cooperación, explorar iniciativas y compartir las políticas que ambas han puesto en marcha durante los últimos meses. Las fechas concretas se fijarán en función de las agendas de ambos alcaldes.
“A Coruña y Cádiz son ciudades hermanas desde 2005, gracias a una iniciativa puesta en marcha por Paco Vázquez y Teófila Martínez. Sin embargo, hasta ahora había sido un brindis al sol, sin ninguna utilidad real. Es el momento de ir más allá y estrechar la colaboración norte-sur, comenzando por las alcaldías”, aseguró Ferreiro. Y añadió que su deseo es intentar que el intercambio coincida con el Carnaval, para poder tomar parte también en las tradicionales chirigotas. “Ya estoy pensando algunas cuartetas, y tengo muchas ganas de catar el pescaíto frito y visitar el caletero busto de Paco Alba”.
Por su parte, Kichi, de padre gallego, promete que durante su período como alcalde en funciones de A Coruña aprovechará para mejorar su dominio de la lengua gallega, que ya ha demostrado en algunos discursos. También asegura que hará todo lo posible para ajustar su agenda y dedicar unos días de Carnaval exclusivamente a presentar Cádiz a una delegación del Ayuntamiento de A Coruña. Aún así, Kichi se lamentó por las fechas “me encantaría ver en directo a los famosos choqueiros de Monte Alto y compartir ideas con ellos”.
A través de este intercambio, al que también se sumarán miembros de los equipos de las alcaldías, A Coruña y Cádiz compartirán ideas en materias como los presupuestos participativos, las ordenanzas fiscales más justas, y la gestión responsable de las cuentas municipales. “Al fin y al cabo, los dos nos hemos encontrado con que los anteriores gobiernos del PP dejaron las arcas vacías”, recordó Ferreiro. “Y no queremos que eso se vuelva a repetir”, afirmó ‘Kichi’.

José Mª González “Kichi” e Xulio Ferreiro intercambiarán temporalmente as súas alcaldías