Novas da Marea

CBC_banner_Twitter

Encontro das Cidades Polo Ben Común

Maio foi so o comezo, o cambio non se para. Este sábado, volvemos a Palexco, agora desde os gobernos, para continuar a traballar polo ben común

Tras a xunzanta realizada en setembro en Barcelona, A Coruña acolle este sábado, 28 de novembro,  un novo encontro das cidades rebeldes. Será a partir das 19.30 horas, en Palexco, e contará coas intervencións de:

Martiño Noriega, alcalde de Santiago
Joan Ribó, alcalde de Valencia
José María González ‘Kichi‘, alcalde de Cádiz
Jorge Suárez, alcalde de Ferrol
Rita Maestre, portavoz de Madrid
Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona
Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña

O acceso é libre ata encher o aforo. Acompáñasnos?

1 comment

 1. CARTA ABERTA A OS ALCALDES DAS CIDADES POLO BEN COMÚN.

  EXCELENTÍSIMOS SEÑORES E SEÑORAS:
  Este é o tratamento que os cidadáns debemos empregar oficialmente na actualidade para dirixirnos a Vosas Excelencias.
  Así o dispón a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, no seu art. 124.3. “O Alcalde terá o tratamento de Excelencia”.
  Tamén semella que está vixente a Orden del Ministerio de Administraciones Públicas 516/2005, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado).
  Curiosamente, o punto octavo de aquel “Código de Buen Gobierno” prescribe que “el tratamiento oficial de carácter protocolario de los miembros del gobierno y de los altos cargos será el de Señor/Señora, seguido de la denominación del cargo, empleo o rango correspondiente. Así, o – Presidente del Gobierno; os Vicepresidentes del Gobierno. Ministros del Gobierno. Tendrán el tratamiento de Señor/Señora, Sr./Sra. Don/Dña. …..”.
  É dicir, os membros do goberno do Estado teñen tratamento protocolario de Señor/Señora, mentres os/as Alcaldes das cidades seguen a ser Excelentísimos”
  Aínda que semelle unha carnavalada, semella que aquelas disposición teñen plena vixencia.
  Ese tratamento protocolario, como as Súa Excelencias coñecen, comezou a utilizarse a principios do século XVI, para designar aos grandes de sangue real.
  A Lei 1ª, Título XII da Novísima Recopilación, no seu art. 11, di que este tratamento “..é o maior que permitimos a mais elevada esfera e o mais distintivo dos nosos dominios “.
  Ben, a cuestión é, Excelentísimos Señores e Excelentísimas Señoras, se esta estupidez podemos aceptala os e as cidadáns nos tempos presentes.
  Aberto queda as distintas opinións.
  Atentamente; Fernando Picón. Cidadán de A Coruña. 27/11/2015

  Responder

Have your say