Saltar ao contido
Manifestación Saf 19 decembro 2021

Apoiamos a aprobación dun novo convenio colectivo, que dignifique o emprego no sector dos coidados, que leva dez anos sen actualizar salarios e condicións

Silvia Cameán: “A pandemia e as súas consecuencias deixaron claro que as persoas que traballan no SAF, case todas mulleres, prestan un servizo esencial para a vida”

O grupo municipal da Marea Atlántica vén de rexistrar unha moción en apoio ás traballadoras do Servizo de Atención no Fogar e das súas demandas na procura dunhas condicións laborais máis dignas e dun novo convenio colectivo para o sector. Así, tras as mobilizacións da Plataforma SAF Galiza durante o mes de decembro, procuramos o apoio maioritario da Corporación para dignificar as tarefas de coidados. 

“A pandemia e as súas consecuencias viñeron confirmar que o labor das persoas que traballan no SAF, case todas mulleres, é esencial como sostén da vida, pero desenvólvese nunhas condicións laborais notablemente precarias”, sinala a concelleira Silvia Cameán. 

O escenario no que se presta este servizo esencial é un de contratos precarios, soldos baixos, pésimas condicións de xubilación e falta de medios sanitarios para protexer a traballadoras e usuarias. As empregadas do Servizo de Atención no Fogar levan dez anos sen renovar o seu convenio colectivo, o que significa que non se actualizaron os salarios nin as condicións laborais desde 2011. E aínda así, está a ser sistematicamente incumprido pola patronal. 

A nosa moción tamén subliña “a necesidade de dar resposta as desigualdades de xénero e ao recoñecemento dos coidados como traballo profesional, non coma unha tarefa feminizada”. E reclama que “os coidados sexan entendidos como un valor público, non coma unha responsabilidade individual” pois todas as persoas somos receptoras de coidados, e todas debemos responsabilizarnos de prestalos. 

Por todo o sinalado, reiteramos o noso apoio ás reivindicacións da Plataforma SAF Galicia e agardamos que todos os grupos políticos representados no Concello fagan o mesmo. 

Levamos ao Pleno unha moción pola dignidade laboral das traballadoras do Servizo de Atención no Fogar