Saltar ao contido

Procedemento de Control Interno

sistema de control interno que garanta a axeitada
intervención e contabilización de tódolos actos e documentos dos que se deriven dereitos e
obrigas de contido económico, conforme aos seus estatutos.