Contas Claras

(Balance do 01/01/2018 ao 31/06/2018)

Gastos da actividade ordinaria

Importe
Alugueres 9.277,41 €
Servizos profesionais 3.740,55 €
Transportes 3.656,32 €
Seguros 161,05 €
Servizos bancarios 134,77 €
Publicidade 1.285,75 €
Subministros 999,79 €
Outros gastos 8.567,29 €
Total 27.822,93 €

 

Ingresos de orixe pública

Importe
Total 13.578,24 €

 

Ingresos de orixe privada

Importe
Achegas de cargos públicos 5.820,00 €
Achegas de simpatizantes 10.758,00 €
Actividade ordinaria 138,74 €
Total 16.716,74 €

 

Subvención pública por resultados electorais

Importe
Total 0 €

 

Balances previos

A Marea Atlántica ten un compromiso coa transparencia, un compromiso real. Por iso, facemos públicas as nosas contas, para que a cidadanía poida fiscalizar e valorar como e en que investimos os nosos recursos.

Periodicamente, continuaremos a publicar estes informes para que a cidadanía poida comprobar que temos as #ContasClaras. Pero cómpre lembrar que, alén dos cartos, a Marea Atlántica existe grazas a todas as persoas que colaboran con ela, de xeito desinteresado e xeneroso, poñendo o seu esforzo, talento e ilusión para erguer, entre todas, este proceso xurdido e xestionado desde abaixo. Se queres, podes colaborar con nós para que suba a marea, porque #cadapingasuma.