Saltar ao contido

Contas Claras 2017

(Balance do 01/01/2017 ao 31/12/2017)

Gastos da actividade ordinaria

 Importe
Alugueres18.369,29 €
Servizos profesionais15.306,50 €
Transportes2.476,85 €
Seguros183,84 €
Servizos bancarios250,15 €
Publicidade3.447,34 €
Subministros1.751,02 €
Outros gastos18.269,37 €
Total60.054,36 €

Ingresos de orixe pública

 Importe
Total33.479,22 €

Ingresos de orixe privada

 Importe
Achegas de cargos públicos10.650,00 €
Achegas de simpatizantes21.746,00 €
Actividade ordinaria7.971,84 €
Total40.367,84 €

Subvención pública por resultados electorais

 Importe
Total4.296,24 €