Contas Claras 2017

(Balance do 01/01/2017 ao 31/12/2017)

Gastos da actividade ordinaria

Importe
Alugueres 18.369,29 €
Servizos profesionais 15.306,50 €
Transportes 2.476,85 €
Seguros 183,84 €
Servizos bancarios 250,15 €
Publicidade 3.447,34 €
Subministros 1.751,02 €
Outros gastos 18.269,37 €
Total 60.054,36 €

 

Ingresos de orixe pública

Importe
Total 33.479,22 €

 

Ingresos de orixe privada

Importe
Achegas de cargos públicos 10.650,00 €
Achegas de simpatizantes 21.746,00 €
Actividade ordinaria 7.971,84 €
Total 40.367,84 €

 

Subvención pública por resultados electorais

Importe
Total 4.296,24 €