Saltar ao contido

Contas Claras 2016

(Balance do 01/01/2016 ao 31/12/2016)

Gastos de personal

 Importe
Salarios15.672,50 €
Seguridade Social a cargo da entidade4.015,63 €
Total19.688,13 €

Gastos da actividade ordinaria

 Importe
Alugueres17.424,00 €
Seguros30,17 €
Servizos bancarios115,91 €
Subministros1.996,09 €
Outros gastos4.176,46 €
Total21.746,54 €

Ingresos de orixe pública

 Importe
Total21.781,17 €

Ingresos de orixe privada

 Importe
Achegas de cargos públicos10.560,00 €
Achegas de simpatizantes17.807,43 €
Total28.367,43 €

Subvención pública por resultados electorais

 Importe
Total18.315,54 €