Contas Claras 2016

(Balance do 01/01/2016 ao 31/12/2016)

Gastos de personal

Importe
Salarios 15.672,50 €
Seguridade Social a cargo da entidade 4.015,63 €
Total 19.688,13 €

 

Gastos da actividade ordinaria

Importe
Alugueres 17.424,00 €
Seguros 30,17 €
Servizos bancarios 115,91 €
Subministros 1.996,09 €
Outros gastos 4.176,46 €
Total 21.746,54 €

 

Ingresos de orixe pública

Importe
Total 21.781,17 €

 

Ingresos de orixe privada

Importe
Achegas de cargos públicos 10.560,00 €
Achegas de simpatizantes 17.807,43 €
Total 28.367,43 €

 

Subvención pública por resultados electorais

Importe
Total 18.315,54 €