Saltar ao contido

A pesar dos malos datos que se acumulan desde mediados de 2019, a única política de emprego que puxo en marcha Inés Rey foi o programa Coruña Suma, herdado do mandato da Marea Atlántica

O grupo municipal da Marea Atlántica vén de rexistrar unha pregunta cara o vindeiro Pleno, este xoves 13 de outubro, para que o goberno dea conta das súas políticas de emprego e das previsións para facerlle fronte ao incremento do paro é a redución da poboación ocupada durante este mandato. O concelleiro Alberto Lema explica que “os datos amosan que existe destrución de emprego na cidade nos últimos dous anos, unha situación ante a que cabería agardar novos programas de inserción laboral. Pero o único que se puxo en marcha foi Coruña Suma, deseñado polo goberno da Marea Atlántica. Total pasividade na área de Emprego”. 

Segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE), entre o segundo trimestre de 2015 e o mesmo período de 2019, a poboación ocupada na Coruña pasou de 98.500 105.700 persoas, é dicir, un aumento de máis de sete mil persoas. Porén, entre esa data e o segundo semestre de 2022, a poboación ocupada rexistrou unha baixada de de tres mil persoas, situándose hoxe en 102.700.

Os datos do IGE tamén amosan que o número de persoas paradas na Coruña no 2º trimestre de 2015 era de 17.400 persoas, que pasaron a ser 11.500 no mesmo período de 2019, é dicir, practicamente 6.000 persoas menos en catro anos. Porén, no segundo trimestre de 2022 eran xa 15.600 as persoas sen emprego na nosa cidade, o que significa un incremento de máis de 4.000 nas listas do paro

Nin novas iniciativas, nin continuidade do mandato anterior 

Fronte a esta situación, é difícil de entender o descoidada que está a área de Emprego no goberno de Inés Rey, con dous titulares en tres anos e sen concellería propia nestes momentos. Alberto Lema analiza a situación e conclúe que “faltan programas adaptados á nova situación tras a crise da COVID, e o mantemento doutras iniciativas do pasado mandato, coas que se dinamizou o traballo do Concello en materia laboral. É o caso de Coruña Emprega, as xornadas polas innovacións nas políticas de emprego; as enquisas periódicas para coñecer a situación e evolución do mercado laboral na Coruña conveniadas coa UDC; os obradoiros de Emprego cofinanciados pola Xunta; a dinamización do Centro municipal de emprego ou a posta en marcha dun novo Plan de Emprego Local. “En definitiva, unha política de desleixo que ten consecuencias directas na vida das persoas”, afirma Lema. 

Preguntaremos no Pleno polas políticas de emprego do goberno municipal ante a suba do paro e a perda de poboación activa