Contas Claras

(Balance do 01/01/2017 ao 31/12/2017)

Gastos da actividade ordinaria

Importe
Alugueres 18.369,31 €
Servizos profesionais 14.097,40 €
Transportes 2.236,15 €
Seguros 183,84 €
Servizos bancarios 228,62 €
Publicidade 1.906,05 €
Subministros 1.751,02 €
Outros gastos 16.880,75 €
Total 55.653,14 €

 

Ingresos de orixe pública

Importe
Total 28.666,63 €

 

Ingresos de orixe privada

Importe
Achegas de cargos públicos 10.650,00 €
Achegas de simpatizantes 23.844,01 €
Actividade ordinaria 7.085,20 €
Total 41.579,21 €

 

Subvención pública por resultados electorais

Importe
Total 4.296,24 €

 

Balances previos

A Marea Atlántica ten un compromiso coa transparencia, un compromiso real. Por iso, facemos públicas as nosas contas, para que a cidadanía poida fiscalizar e valorar como e en que investimos os nosos recursos.

Periodicamente, continuaremos a publicar estes informes para que a cidadanía poida comprobar que temos as #ContasClaras. Pero cómpre lembrar que, alén dos cartos, a Marea Atlántica existe grazas a todas as persoas que colaboran con ela, de xeito desinteresado e xeneroso, poñendo o seu esforzo, talento e ilusión para erguer, entre todas, este proceso xurdido e xestionado desde abaixo. Se queres, podes colaborar con nós para que suba a marea, porque #cadapingasuma.