Contas Claras

(Balance do 01/01/2016 ao 31/12/2016)

Gastos de personal

Importe
Salarios 12.360,64 €
Seguridade Social a cargo da entidade 4.015,63 €
Total 19.688,13 €

 

Gastos da actividade ordinaria

Importe
Arrendamentos e cánones 17.424,00 €
Seguros 30,17 €
Servizos bancarios 115,91 €
Suministros 1.996,09 €
Outros gastos 3.054,43 €
Total 22.620,60 €

 

Ingresos de orixe pública

Importe
Total 21.781,17 €

 

Ingresos de orixe privada

Importe
Achegas de cargos públicos 10.560,00 €
Achegas de simpatizantes 17.807,43 €
Total 28.367,43 €

 

Balances previos

A Marea Atlántica ten un compromiso coa transparencia, un compromiso real. Por iso, facemos públicas as nosas contas, para que a cidadanía poida fiscalizar e valorar como e en que investimos os nosos recursos.

Periodicamente, continuaremos a publicar estes informes para que a cidadanía poida comprobar que temos as #ContasClaras. Pero cómpre lembrar que, alén dos cartos, a Marea Atlántica existe grazas a todas as persoas que colaboran con ela, de xeito desinteresado e xeneroso, poñendo o seu esforzo, talento e ilusión para erguer, entre todas, este proceso xurdido e xestionado desde abaixo. Se queres, podes colaborar con nós para que suba a marea, porque #cadapingasuma.