Contas Claras

(Balance do 01/01/2016 ao 30/06/2016)

Gastos

Importe
Alugueiro do local 8.263,80 €
Gastos do local (luz, auga, teléfono) 976,26 €
Asalariado 12.217,65 €
Gastos de xestoría 427,13 €
Actividades (faladoiros e formación de xénero do Grupo Municipal) 924,91 €
Impresión trípticos Orzamentos 2016 254,52 €
Devolución de préstamos 500,30 €
Total 23.564,57 €

 

Ingresos

Importe
Doazóns da plataforma 12.056,93 €
Aportación Grupo Municipal 9.190,80 €
Aportación Grupo Provincial 4.350,00 €
Total 25.597,73 €

 

Débedas

Importe
Total 15.020,70 €

 

Haber

Importe
Total 11.458,50 €

 

Balances previos

A Marea Atlántica ten un compromiso coa transparencia, un compromiso real. Por iso, facemos públicas as nosas contas, para que a cidadanía poida fiscalizar e valorar como e en que investimos os nosos recursos.

A Marea Atlántica tivo neste primeiro semestre de 2106 uns gastos de 23.564,57 euros, fronte a 25.597,73 euros de ingresos. O balance é lixeiramente positivo, e disponse dun haber de 11.458,50 €, pero debe terse en conta que existen débedas pendentes desde o ano pasado. Trátase, en boa parte, da  devolución dos préstamos que persoas particulares fixeron para sufragar os gastos da campaña electoral. En total, a débeda suma 15.020,70 euros. A Marea non recorreu, en ningún momento, a solicitar créditos bancarios.

Os ingresos destes seis meses período proveñen de tres fontes. A principal (12.056,93 €) foi a plataforma dixital de doazóns, a través da que a cidadanía realiza as súas achegas, de xeito periódico ou puntual. É importante lembrar que a Marea Atlántica non ten militancia nin cotas obrigatorias, polo que todas estas colaboracións económicas son completamente voluntarias. Grazas a elas é posible soster a nosa actividade. Pola súa banda, os grupo municipal e provincial recibiron 9.190,80 € e 4.350,00 €, respectivamente, como asignacións do Concello e da Deputación para os seus gastos de funcionamento.

Polo que respecta aos gastos, hai dous capítulos especialmente relevantes. O alugueiro do noso local na Praza dos Ovos e o pago dos gastos básicos de luz, auga e telefonía sumaron 9.240,06 € no que vai de ano. E o salario, máis os gastos de seguridade social, dunha persoa que exerce tarefas de apoio aos grupos municipal e provincial da Marea Atlántica ascende a 12.217,65 €, aos que hai que sumarlle 427,13€ derivados da xestión do seu contrato. Os restantes cargos ás contas da plataforma cidadá corresponden á organización de faladoiros e actividades informativas, coma as que adoitan celebrarse nas tardes dos venres. Destaca á relativa á formación de xénero do grupo municipal, un compromiso adquirido na nosa Forma de Goberno.

Periodicamente, continuaremos a publicar estes informes para que a cidadanía poida comprobar que temos as #ContasClaras. Pero cómpre lembrar que, alén dos cartos, a Marea Atlántica existe grazas a todas as persoas que colaboran con ela, de xeito desinteresado e xeneroso, poñendo o seu esforzo, talento e ilusión para erguer, entre todas, este proceso xurdido e xestionado desde abaixo. Se queres, podes colaborar con nós para que suba a marea, porque #cadapingasuma.